Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen
Middelgrundens Vindmøllelaug
 
Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen


Om Lauget

Vi er et privat interessentskab stiftet i maj 1997, af arbejdsgruppen for vindmøller på Middelgrunden, med det formål at producere elektricitet gennem etablering og drift af vindmøller på Middelgrunden.

Møllelauget er oprettet som et interessentskab. Som interessent ejer du en andel svarende til 1/40.500 af interessentskabet pr. andel du køber. I et I/S er der solidarisk hæftelse. Alle fællesejede vindmøller i Danmark er organiseret som I/S uden at det har givet anledning til problemer med den solidariske hæftelse.

I praksis er risikoen ved den solidariske hæftelse i Middelgrundens Vindmøllelaug I/S minimeret ved, at der ikke er eller kan blive gæld i lauget. Dette er sikret gennem vedtægterne som fastslår, at der ikke må stiftes gæld i lauget, og at møllerne altid skal være betryggende forsikret. Tegningsmaterialet er udarbejdet af Middelgrundens Vindmøllelaug I/S i samarbejde med rådgiverne bag projektet.
Ansvarlig redaktør af materialet er Jens H. M. Larsen, dengang ansat hos Københavns Miljø- og Energikontor.