Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen
Middelgrundens Vindmøllelaug
 
Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen


Lauget bliver hørt om nye love

Middelgrundens Vindmøllelaug er efterhånden blevet fast høringspart over for Energistyrelsen, når det handler om lovforslag og bekendtgørelser vedrørende  energifællesskaber og vedvarende energi. Det er en position, som lauget meget gerne indtager. 

I november 2020 har ledelsen udarbejdet et høringssvar vedr.  lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, biobrændstofloven og forskellige andre love (j.nr.2019-86318). Du kan læse laugets høringssvar her.

I oktober 2020 udarbejdede ledelsen også et høringssvar vedrørende bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (j.nr.2020-10897). Svaret kan læses her.

I juli 2020 blev lauget indbudt til at kommentere lovforslaget om ændringer i elforsyningsloven (j.nr.2019-09526) vedr. borgerenergifællesskaber. Læs hørringssvaret her.