Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen
Middelgrundens Vindmøllelaug
 
Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen


Referatet fra IS-mødet den 14. september 2020 ligger nu på hjemmesiden

Årets møde for interessenterne i vindmøllelauget blev ramt af coronakrisen i flere omgange. Først blev mødet udsat fra den 23. marts 2020 til den 14. september 2020 og sidenhen blev vi underlagt restriktionerne for afholdelse af møder, så vi måtte begrænse antallet af deltagere til 50 personer. Det betød, at vi for første gang skulle bede interessenterne om at tilmelde sig på forhånd, så der var en plads i salen på Vartov.

Heldigvis lykkedes det at få plads til alle og referatet fra mødet kan nu læses her på hjemmesiden under 'møder og referater', hvor også slides fra gennemgangen af driften og regnskabet ligger. Rigtig god læselyst.