Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen
Middelgrundens Vindmøllelaug
 
Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen


Aflysning af interessentskabsmødet

Vi har i dag modtaget en besked fra Vartov om, at de har valgt at tage konsekvensen af den alvorlige situation, som vores samfund står i med hensyn til spredning af covid-19. Derfor sættes Vartov på ”vågeblus” indtil den 1. april 2020 og det betyder, at de med henvisning til force majeure aflyser vores arrangement i Vartov den 23. marts i Store Sal.

Vi vil i samarbejde med Vartov eller andre lokaleudbydere finde ud af, hvornår vi kan få lokaler til generalforsamlingen. Vi kan formentlig også forvente, at ny lovgivning vil forbyde større forsamlinger, som vi kan være omfattet af. Derfor er det usikkert, hvornår vi kan afvikle generalforsamlingen, men vi lover at opdatere situationen her på hjemmesiden.