Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen
Middelgrundens Vindmøllelaug
 
Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen


Møllernes fremtid

Siden nytår 2019 har laugets ledelse drøftet fremtidsperspektiver for vindmølleparken med HOFOR, som har købt de nordlige 10 møller af Ørsted.
HOFOR er ejet af Københavns Kommune.
 
Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal belyse forskellige mulige veje at gå.
 
Forhandlingerne er stadig i gang, for der er en række forhold, som kræver en afklaring inden det er muligt at sætte gang i undersøgelser af muligheden for f.eks. repowering.
 
På samme tid foregår der også møder med Energistyrelsen.
 
Ledelsen skal også have belyst laugets fremtid. Hvad sker der med lauget, og hvordan er vores interesser som interessenter varetaget i forskellige scenarier?

 

Hvis der er beslutninger, som skal træffes af generalforsamlingen, vil vi indkalde alle interessenter til en ekstraordinær generalforsamling.
 
Du kan læse mere om andelenes værdi nu og i fremtiden ved at trykke HER