Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen
Middelgrundens Vindmøllelaug
 
Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen


Udlodning gennem årene og udviklingen de kommende år

Laugets ledelse har udarbejdet et dokument med beregningen af andelenes værdi set i forhold til udviklingen de kommende få år. Hent dokumentet her.

  

Her finder ud tallene for udlodningen gennem årene i Middelgrundens Vindmøllelaug:

 

Udlodning pr år
Ved 5 andele
Ved 1 andel
2001_1
750,00kr.
150,00kr.
2001_2
1500
300
2002_1
1400
280
2002_2
1400
280
2003_1
1000
200
2003_2
1150
230
2004_1
1150
230
2004_2
1150
230
2005_1
1200
240
2005_2
1500
300
2006_1
1100
220
2006_2
1100
220
2007_1
900
180
2007_2
900
180
2008_1
900
180
2008_2
1025
205
2009_1
900
180
2009_2
825
165
2010_1
850
170
2010_2
875
175
2011_1
700
140
2011_2
500
100
2012_1
625
125
2012_2
500
100
2013_1
625
125
2013_2
50
10
2014_1
300
60
2014_2
440
88
2015
250
50
2016
0
0
I alt           
25.565,00kr.
 5.113,00kr.

Årets udlodning fastsættes ud fra, hvad der er forsvarligt under hensyntagen til laugets nuværende økonomiske situation, og i øjeblikket er situationen den, at vedligehold og reparation af møllerne efterhånden koster så meget, at der ikke er overskud til udlodning blandt interessenterne.
Du finder regnskabet her på hjemmesiden under ’Årsrapporten’.

 

Grafik: Den årlige udlodning