Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen
Middelgrundens Vindmøllelaug
 
Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen


Tidligere års produktion

Se tidligere års produktion her:

Produktionstallene for 2019:

Januar: 3.591.638,400 kWh
Februar: 2.766.811,300 kWh
Marts: 3.889.043,600 kWh
April: 2.593.998,500 kWh
Maj: 2.550.935,200 kWh
Juni: 2.077.377,500 kWh
Juli: 2.523.594,900 kWh
August: 1.850.500,300 kWh
September: 3.419.426,400 kWh
Oktober: 3.294.679,600 kWh
November: 3.691.839,300 kWh
December: 4.308.493,000 kWh

 

Produktionstallene for 2018:

Januar: 1.013.464,2 kWh
Februar: 0 kWh - pga netfejl og skader.
Marts: 1.943.302,6 kWh
April: 3.281.472,0 kWh
Maj: 1.962.183,7 kWh 
Juni: 1.679.506,4 kWh
Juli: 1.074.997,900 kWh
August: 2.036.067,600 kWh
September: 3.045.813,400 kWh
Oktober: 3.933.978,800 kWh
November: 3.335.517,700 kWh
December: 3.718.304,900 kWh 

 

Produktionstallene for 2017:

Januar 3.071.015 kWh
Februar 4.980.345 kWh
Marts 3.784.530 kWh
April 4.151.655 kWh
Maj 3.511.430 kWh
Juni 3.872.228 kWh
Juli 2.074.778 kWh
August 2.603.500 kWh
September 2.959.380 kWh
Oktober 4.879.351 kWh
November 3.563.836 kWh
December 4.727.329 kWh

 


 Produktionstallene for 2016:

Januar 5.044.435 kWh
Februar 3.416.690 kWh
Marts 2.258.840 kWh
April 3.791.635 kWh
Maj 2.444.360 kWh
Juni 2.119.795 kWh
Juli 1.895.620 kWh
August 2.703.050 kWh
September 2.096.260 kWh
Oktober 5.960.375 kWh
November 4.733.190 kWh
December 4.564.845 kWh

 

Produktionstallene er følgende:
Januar 5.536.664 kWh
Februar 3.543.210 kWh
Marts 4.340.140 kWh
April 3.651.650 kWh
Maj 3.806.235 kWh
Juni 2.797.305 kWh
Juli 3.224.420 kWh
August 2.766.200 kWh
September 3.367.352 kWh
Oktober 3.494.360 kWh
November 4.852.750 kWh 
December 6.081.405 kWh