Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen
Middelgrundens Vindmøllelaug
 
Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen


Månedsproduktion

Produktionen fra Middelgrundens Vindmøller måned for måned.


Produktionstallene for en given måned, bliver opdateret omkring den 25. i den efterfølgende måned, når vi har den præcise afregning og vindindekset fra www.vindstat.dk

Produktionstallene for 2020:

Januar: 4.657.946,700 kWh
Februar: 6.537.269,600 kWh
Marts: 3.964.007,800 kWh
April: 4.021.813,200 kWh
Maj: 3.180.581,300 kWh
Juni: 2.487.114,700 kWh
Juli: 3.442.918,900 kWh
August: 1.426.344,800 kWh
September: 2.503.956,800 kWh
Oktober: 3.967.493,000 kWh

 

Figuren viser månedsproduktionen og budgettet fra laugets møller. 
"Produktion" (grøn søjle) er den faktiske produktion i måneden. Produktionen kan sammenlignes med det beregnede budget for produktionen.

"Forventelig produktion ved aktuel vind" (rød søjle) er hvad møllerne er beregnet til at skulle have produceret med månedens aktuelle energiindhold. Det aktuelle energiindhold svarer til landsgennemsnittet og hentes fra "Naturlig Energi". Den sidste måned er ikke oplyst, idet det aktuelle energiindhold først foreligger en måned efter. Når den faktiske produktion (grøn søjle) er bedre end den beregnede produktion (rød søjle) yder møllerne bedre end forventet.

"Normalt energiindhold" (lilla søjle) er baseret på månedens normale energiindhold (statistisk gennemsnit over 20 år). Lauget´s budget er baseret på det normale energiindhold.

 

Online visning af produktionen

Det er igen muligt at følge produktionen fra hjemmesiden. På forsiden i højre hjørne ved den lille mølle, findes et link til overvågnings-systemet. Bemærk venligst at der skal anvendes et brugernavn og et login. Det står i teksten ved møllen.

Nedenstående figur viser produktionen i forhold til budgettet:


 

Laugets møller er de 10 sydligeste møller i rækken af i alt 20 møller. De 10 nordligste ejes af HOFOR, som købte møllerne af Ørsted dec.2018.
Møllerne var under indkøring i januar-april 2001 og normal produktion blev først påbegyndt pr. 1. april 2001.