Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen
Middelgrundens Vindmøllelaug
 
Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen


Beregnet elproduktion

Mølleparken er beregnet til at kunne producere 99.000 Mwh pr. år. Garantiproduktionen er 89.000 Mwh pr. år. Parkvirkningsgraden er beregnet til 93,3 %.

Produktionen for Middelgrundens Vindmøllelaugs 10 sydlige møller er beregnet til 49.000 Mwh pr. år. Den garanterede produktion for laugets møller er beregnet til 44.000 Mwh pr. år.

Produktionen for de 10 nordlige møller er beregnet til 50.000 Mwh pr. år.