Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen
Middelgrundens Vindmøllelaug
 
Offshore Wind Farm outside the Harbour of CopenhagenLauget bliver hørt om nye love

19.11.20

Middelgrundens Vindmøllelaug er efterhånden blevet fast høringspart over for Energistyrelsen, når det handler om lovforslag og bekendtgørelser vedrørende  energifællesskaber og vedvarende energi. Det er en position, som lauget meget gerne indtager. 

Referatet fra IS-mødet den 14. september 2020 ligger nu på hjemmesiden

01.10.20

Årets møde for interessenterne i vindmøllelauget blev ramt af coronakrisen i flere omgange. Først blev mødet udsat fra den 23. marts 2020 til den 14. september 2020 og sidenhen blev vi underlagt restriktionerne for afholdelse af møder, så vi måtte begrænse antallet af deltagere til 50 personer.

Regler om 50 deltagere gælder også IS-mødet

10.09.20

Desværre nåede vi ikke at afholde IS-mødet inden de nye restriktioner trådte i kraft og de betyder, at vi nu kun må være i alt 50 personer samlet i Vartov på mandag den 14. september. Derfor er det vigtigt, at alle deltagere har tilmeldt sig på forhånd; tilmeldingsfristen var 24. august 2020.

Mølledagen er udvidet med afgangen kl.14

03.09.20

Der har været rigtig god interesse for at komme op i Middelgrundens møller søndag den 20. september 2020, derfor udvider vi nu med en afgang klokken 14.

Tilmelding til IS-mødet den 14. september

06.08.20

Der bliver nu krav om tilmelding til det kommende interessentskabsmøde, som finder sted mandag den 14. september kl. 19.00 i det store sal i Vartov, Farvergade 27, 1463 København K. 

Nyhedsmail fra ledelsen

01.07.20

Laugets ledelse har netop udsendt nedenstående besked til alle interessenter med e-mail. Hvis I kender nogen, som ikke modtager digital post, må I meget gerne give beskeden videre. De får selv et brev med oplysningerne til august.